Fiskulturna sala – Izrada projekta konstrukcije

Objekat: Fiskulturna sala 2,400.00 m2

Lokacija: Novi Kneževac

Naručilac: AG Institut Novi Sad

Investitor: Opština Novi Kneževac