Niskogradnja

Projektovanje i rekonstrukcija puteva, saobraćajnica i pratećih objekata

Projektovanje u niskogradnji se ogleda u projektovanju vangradskih puteva, gradskih saobraćajnica svih rangova i prioriteta, pratećih objekata koji su u sklopu saobraćajnica (potporni zidovi, gabionske konstrukcije, tuneli, itd.).  Pored izrade Idejnih i Glavnih projekata novoprojektovanih stanja,
U sklopu projektovanja izrađujemo studije zaštite životne sredine u oblasti niskogradnje, upravljanje projektima u oblasti niskogradnje, kao i u nadzoru nad izvođenjem radova i kontrolom kvaliteta izvedenih radova.

Tehnička dokumentacija iz oblasti niskogradnje obuhvata:

  • Idejni projekat
  • Glavni projekat
  • Izvedbeni projekat
  • Projekat izvednog stanja
  • Revizija tehničke dokumentacije
  • Nadzor nad izvođenjem objekata niskogradnje
Niskogradnja