Usluge

Efektivna i efikasna organizacija su više nego bitan faktor za uspješan razvoj i provođenje svakog, kako individualnog tako i kapitalnog projekta.
usluge

Izrada tehničke dokumentacije

Izrađujemo idejne i glavne projekte, elaborate iz oblasti arhitekture, konstruktivne faze, niskogradnje i hidrogradnje.

Izrada tehnicke dokumentacije

Stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem

Pored izrade tehničke dokumentacije obavljamo i stručni nadzor za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.

Stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem

Konsultantske usluge

Naš inženjerski tim nudi sveobuhvatnu tehničku i stručnu podršku od procesa projektovanja do završetka radova.

Konsultantske usluge

Revizija tehničke dokumentacije

Vršimo kontrolu projektne dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije.

Revizija tehničke dokumentacije