Hidrogradnja

Projektovanje hidrogradnje obuhvata izradu idejnih i glavnih projekata za sljedeće:

  • Projektovanje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za stambene, poslovne i infrasturne objekte,
  • Projektovanje spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže,
  • Projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže,
  • Projektovanje, odabir i nabavka pumpe za stambene i industrijske objekte,
  • Regulacija rijeka i odbrana od poplava
  • Projektovanje pumpnih stanica

 

Hidro