MS Hydro

Pružamo stručnu pomoć i kreativna rješenja uz primjenu najsavremenijih saznanja u oblasti arhitektonskih i inženjerskih usluga.

Osnovna djelatnost je projektovanje objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

pumpstation

Oblasti djelovanja

Detaljan, kvalitetan i pravovremeni plan je kamen temeljac svakog uspješnog posla, te Vam shodno tome možemo ponuditi usluge i podršku iz oblasti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

Izrada idejnih rješenja, izrada glavnih projekata, 3D vizualizacije, renderi eksterijera i enterijera.

Izrada projekta konstrukcije, planova armature, radioničke dokumentacije čeličnih konstrukcija, 3D vizuelizacija.

Vodovodna i kanalizaciona mreža, rezervoari, bazeni, hidrantska mreža, regulacija rijeka i odbrana od poplava, odabir i nabavka pumpi, obaloutvrde, pumpne stanice…


Usluge

Efektivna i efikasna organizacija su više nego bitan faktor za uspješan razvoj i provođenje svakog, kako individualnog tako i kapitalnog projekta.

dokumentacija
Izrada tehničke dokumentacije

Izrađujemo idejne i glavne projekte, elaborate iz oblasti arhitekture, konstruktivne faze, niskogradnje i hidrogradnje.

strucni nadzor
Stručni i projektantski nadzor

Pored izrade tehničke dokumentacije obavljamo i stručni nadzor za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.

konsultantske usluge
Konsultantske usluge

Naš inženjerski tim nudi sveobuhvatnu tehničku i stručnu podršku od procesa projektovanja do završetka radova.

revizija
Revizija projektne dokumentacije

Vršimo kontrolu projektne dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije.

building
Naš portfolio

Projekti

Predan i kvalitetan rad se primjeti već na prvi pogled. Ovo su naše najbolje reference i osnovni pokazatelj kvaliteta usluge koje nudimo našim klijentima.