Fiskulturna sala – Izrada projekta konstrukcije

Objekat: Fiskulturna sala 2,400.00 m2 Lokacija: Novi Kneževac Naručilac: AG Institut Novi Sad Investitor: Opština Novi Kneževac